Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40096
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління господарською діяльністю підприємства»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Management of business activity of the enterprise"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Управление хозяйственной деятельностью предприятия»
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Теплінський, Геннадій Вікторович
Teplinskyi, Genadij
Теплинский, Геннадий Викторович
Keywords: оборотні фонди підприємства
управління персоналом підприємства
мотивація трудової діяльності
управління витратами підприємства
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-3.1.1
Індекс;НБ-6-073/16-3.2.1
Індекс;РБ-6-073/16-3.1.1
Індекс;РБ-6-073/16-2.2.1
Abstract: Метою викладання дисципліни “Управління господарською діяльністю підприємств”- дати студентам знання теоретичних основ управління виробництвом і практичне вміння використовувати різні види і методи об’єктивної оцінки господарських процесів і кінцевих результатів, виявлення факторів і резервів виробництва для обґрунтування належних управлінських рішень.
The purpose of the course “Business Management of Enterprises” is to give students the knowledge of theoretical bases of production management and practical ability to use different types and methods of objective evaluation of economic processes and final results, identifying factors and reserves of production to justify good management decisions.
Целью преподавания дисциплины "Управление хозяйственной деятельностью предприятий" - дать студентам знания теоретических основ управления производством и практическое умение использовать различные виды и методы объективной оценки хозяйственных процессов и конечных результатов, выявление факторов и резервов производства для обоснования соответствующих управленческих решений.
Description: Дана навчальна дисципліна “Управління господарською діяльністю підприємств” займає важливе місце в системі економічної освіти і являється одною із профілюючих дисциплін при підготовці спеціалістів по напрямку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40096
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Управління господарською діяльністю підприємства).pdfТитульний лист "Управління господарською діяльністю підприємств"320.22 kBAdobe PDFView/Open
НП (Управління господарською діяльністю підприємств)-стационар.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємств"311.85 kBAdobe PDFView/Open
РНП (Управління господарською діяльністю підприємств)-стационар.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємств" (стаціонар)525.99 kBAdobe PDFView/Open
РНП(Управління господарською діяльністю підприємства)-заочне відділення.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємств" (заочна форма навчання)467.58 kBAdobe PDFView/Open
Метод.рекомендації до КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємств" (заочна форма навчання)294.45 kBAdobe PDFView/Open
Календарно-тематичний план.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємств"398.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.