Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40133
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Миколаївна-
dc.contributor.authorMarchenko, Valentyna-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Николаевна-
dc.contributor.authorПодрєза, Сергій Михайлович-
dc.contributor.authorPodreza, Sergei-
dc.contributor.authorПодреза, Сергей Михайлович-
dc.contributor.authorГуріна, Ганна Сергіївна-
dc.contributor.authorGurina, Ganna-
dc.contributor.authorГурина, Анна Сергеевна-
dc.contributor.authorОстапенко, Тетяна Генадіївна-
dc.contributor.authorOstapenko, Tatyana-
dc.contributor.authorОстапенко, Татьяна Геннадиевна-
dc.date.accessioned2019-09-09T11:54:26Z-
dc.date.available2019-09-09T11:54:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40133-
dc.descriptionхарактеристика її окремих сфер і ланок, вивчається взаємозв′язок між ними. Особлива увага приділяється ознайомленню з системою митних правил та процедур в державі та в світі, їх функціям, відповідальністю, а також вивченню практики організації та оцінки митних ризиків при здійсненні ЗЕД безпосередньо на українських і іноземних підприємствах, а також надається практична інформація щодо митної справи та оформлення митних документів.uk_UA
dc.description.abstractОсновною метою навчальної дисципліни «Митне регулювання» є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі митного регулювання, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві.uk_UA
dc.description.abstractThe main purpose of the course "Customs Regulation" is to develop students of modern economic thinking and a system of special knowledge in the field of customs regulation, mastering the basic theoretical provisions and mastering the necessary practical skills that should ensure the effectiveness of their activities as managers in the field of management in the enterprise.uk_UA
dc.description.abstractОсновной целью учебной дисциплины «Таможенное регулирование» является формирование у студентов современного экономического мышления и системы специальных знаний в области таможенного регулирования, усвоение основных теоретических положений и овладение необходимыми практическими навыками, которые должны обеспечивать эффективность их деятельности как управленцев в области менеджмента.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601/15 - 5.2.11-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601/15 - 5.2.11-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ–7-6.030601-1/10-
dc.subjectмитні ризикиuk_UA
dc.subjectформи і методи контролюuk_UA
dc.subjectпорушення митних правилuk_UA
dc.subjectмитна статистикаuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Митне регулювання»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of the discipline "Customs Regulation"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Таможенное регулирование»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Митне_Рег_Нове19_РНП.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Митне регулювання»644.51 kBAdobe PDFView/Open
НП_МИТНЕ регулювання НОВА 2011 СУПЕР.pdfнавчальна програма з навчальної дисципліни «Митне регулювання»439.13 kBAdobe PDFView/Open
НМК.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Митне регулювання»759.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.