Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40134
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Стратегічне управління корпораціями»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Strategic Corporate Governance"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Стратегическое управление корпорациями»
Authors: Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hraschenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Keywords: корпоративна культура
стратегічні можливості корпорації
стратегічні цілі
соціальна відповідальність корпорації
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-12-073/17-2.1.1.5
Abstract: Основна мета викладання дисципліни "Стратегічне управління корпораціями" є формування у майбутніх спеціалістів знання із управляння ризиками як спеціалізованого виду діяльності з урахуванням інтернаціоналізації сучасних знань.
The main purpose of teaching the discipline "Strategic Corporate Governance" is the formation of future knowledge of risk management knowledge as a specialized activity, taking into account the internationalization of modern knowledge.
Основная цель преподавания дисциплины "Стратегическое управление корпорациями" является формирование у будущих специалистов знания по управляння рисками как специализированного вида деятельности с учетом интернационализации современных знаний.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення практики стратегічного управління корпораціями в Україні та за кордоном; - набуття практичних навичок проведення стратегічного аналізу корпорації та проектування окремих складових її стратегічного набору; - формування умінь проведення аналізу сильних та слабких сторін корпорації, визначення та оцінки можливостей та загроз, складання матриці SWOT-аналізу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40134
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_СУК_РП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Стратегічне управління корпораціями»425.65 kBAdobe PDFView/Open
06_СУК_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Стратегічне управління корпораціями»600.2 kBAdobe PDFView/Open
07_СУК_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління корпораціями» (заочна форма навчання)686.76 kBAdobe PDFView/Open
10_СУК_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління корпораціями»603.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.