Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40135
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Fundamentals of FEA"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы ВЭД»
Authors: Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Danilova, Elvira
Данилова, Эльвира Игоревна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Keywords: митні органи
спільні митні зони
митний кордон
митні союзи
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: В еволюційній перебудові усіх сторін життя суспільства важливого значення набуває формування системи національних господарських комплексів, пов'язаних між собою відносинами виробничого, науково-технічного, торгового, фінансово-кредитного співробітництва та системою міжнародного поділу праці.
In the evolutionary restructuring of all aspects of society, the formation of a system of national economic complexes, interconnected by the relations of industrial, scientific, technical, trade, financial and credit cooperation and the system of international division of labor, is of great importance.
В эволюционной перестройке всех сторон жизни общества важное значение приобретает формирование системы национальных хозяйственных комплексов, связанных между собой отношениями производственного, научно-технического, торгового, финансово-кредитного сотрудничества и системой международного разделения труда.
Description: Соціально-економічний розвиток та зростання країни, структурне перетворення її економіки, відродження експортного потенціалу та підвищення міжнародної конкурентоспроможності є неможливими без формування джерел інвестиційних ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40135
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР -Заочка.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи ЗЕД» (заочна форма навчання)418.44 kBAdobe PDFView/Open
СРС.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»487.29 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомиендації до виконання дз.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Основи ЗЕД»101.69 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомендації до практичних занять.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»15.37 MBAdobe PDFView/Open
НМК_ЗЕДП_2019.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.