Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40354
Title: Організаційні аспекти активізації студентів- дипломників та об’єктивізації кваліфікаційної атестації майбутніх архітекторів
Authors: Дорошенко, Ю.О.
Чемакіна, Октябрина Володимирівна
Хлюпін, О.А.
Keywords: вища освіта
атестація
дипломне проектування
кваліфікаційна атестація
випускники-архітектори
об'єктивізація
активізація навчальної діяльності студентів
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дорошенко Ю.О., Чемакіна О.В., Хлюпін О.А. Організаційні аспекти активізації студентів- дипломників та об’єктивізації кваліфікаційної атестації майбутніх архітекторів / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. – К.: НАУ, 2018. – с. 231-233.
Abstract: Актуальність теми доповіді. Забезпечення належної якості вищої освіти на її кінцевому атестаційному етапі потребує здійснення адекватних організаційних заходів та педагогічного кон-тролю. Перший аспект стосується організації ходу дипломного проектування у плані забезпечення ритмічного виконання студентами графіку навчального процесу та активізації їхньої роботи над дипломним проектом (роботою). Другий аспект стосується об’єктивного оцінювання дипломного проекту (роботи) за результатом його прилюдного захисту перед Екзаменаційною комісією. Цим актуалізується тема доповіді та відповідного дослідження. Мстою доповіді є презентація досвіду кваліфікаційної атестації випускніків-архітекторів в НАУ у формі захисту дипломних проектів і робіт з акцентацією на активізації навчальної діяльності студентів та на об’єктивному оцінюванні їхніх випускових робіт.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40354
Appears in Collections:Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн" 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Організаційні аспекти.pdfстаття, подана у видавництво114.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.