Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40412
Title: Professional English. Interaction in social work
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Заслужена, Алла Андріївна
Хайдарі, Наталія Ігорівна
Keywords: практикум
соціальна робота
іноземна мова
Issue Date: 10-Oct-2019
Publisher: К. : НАУ, 2019. – 128 с.
Abstract: Навчальне видання призначене для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Практикум містить оригінальні англомовні тексти з теорії та практики соціальної роботи, активний вокабуляр до кожної теми та завдання для оволодіння термінологічною лексикою за фахом, удосконалення вмінь читання професійно зорієнтованих текстів, усного та писемного професійного мовлення. Для здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 231 «Соціальна робота».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40412
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники НПП кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум у репозитарій.pdfПрактикум436.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.