Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40430
Title: Фунгіцидні властивості екстрактів фенольних сполук моху роду Sphagnum L.
Authors: Дражнікова, Анна Вікторівна
Keywords: фунгіцид
поліфеноли
активність
екстракція
сфагнум
sphagnum
Issue Date: 2011
Publisher: ТОВ „Лазурит-Поліграф”
Citation: Дражнікова А.В. Фунгіцидні властивості екстрактів фенольних сполук моху роду Sphagnum L. / А.В. Дражнікова // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих вчених, 9-13 серпня 2011р.: тези доп. – К.: ТОВ „Лазурит-Поліграф”, 2011. – С. 25-26.
Abstract: З інтенсивним світовим розвитком органічного агровиробництва зростає інтерес до використання природних пестицидів. Впровадження природних органічних пестицидів (ботанічних пестицидів) – екстрактів рослин з біоцидними властивостями, є однією зі складових програм екологічно безпечного інтегрованого захисту рослин (Koul O., Cuperus G.W., 2007). Стійкість рослин до патогенів часто корелюється з високим вмістом в їх тканинах фенольних сполук. Крім того, проникнення в рослину будь-яких патогенів (грибів, бактерій або вірусів), в якості зворотної реакції з боку рослини, індукує інтенсивний синтез різноманітних фенольних сполук з біоцидними властивостями (Запрометов М.Н., 1993). Механізм антимікробної дії фенольних сполук пояснюється їх здатністю до денатурації білків. Фенольні сполуки належать до поверхнево-активних речовин, оскільки вони збільшують проникність клітинних мембран мікроорганізмів, що призводить до витоку компонентів цитоплазми (Sousa A., 2006). Загальновідомо, що мохоподібні стійкі до бактеріальних та грибкових уражень, оскільки здатні синтезувати комплекс фенольних речовин та інгібувати проростання спор патогенних грибів. Фенольні сполуки мохів накопичуються у клітинних стінках впродовж всього циклу життя, вони характеризуються широким спектром антимікробної дії та мають відносно низький рівень токсичності (Муравьева Д.А., 1978). Одним з сировинних джерел для отримання фунгіцидних препаратів може бути сфагновий мох, який є домінантним видом торфових боліт та широко розповсюджений на території України. Метою досліджень була розробка оптимальної технології екстрагування фенольних сполук з моху роду Sphagnum та визначення фунгіцидних властивостей отриманого екстракту проти фітопатогенного гриба роду Fusarium. Вміст фенольних сполук у екстрактах визначали фотометричним методом з використанням реактиву Фоліна-Чокольте (Singleton V.L., 1999). Фунгіцидні властивості отриманих екстрактів визначали in vitro за методикою poison food technique (Dhingra O.D., Sinclair J.B., 1995). Встановлено, що максимальна фунгіцидна активність зі 100% інгібуванням проростання спор Fusarium spp. показана для фенольних сполук моху роду Sphagnum, що були екстраговані 50 % етанолом впродовж 5 годин при температурі 100 °С. Показано, що мінімальна фунгіцидна концентрація фенольних сполук екстрактів моху роду Sphagnum становиnm 60 мкг ЕГК/мл.
Description: Тези доповіді на конференції "Актуальні проблеми ботаніки і екології", 2011 р., м. Березне
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40430
ISBN: 978-966-1543-26-2
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni_problemy_2011_Drazhnikova.pdfТези доповіді3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.