Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40624
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Управління біржовою діяльністю"
Authors: Кривицька, Наталія Юріївна
Keywords: біржа
управління
біржова торгівля
економіка
кліринг
Issue Date: 7-Feb-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Управління біржовою діяльністю» у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) є формування у майбутніх фахівців сучасної системи поглядів та спеціальних знань з основ організації біржової діяльності, набуття практичних навичок із здійснення біржових операцій та вміння їх ефективно застосовувати на практиці. Предметом вивчення дисципліни є еволюція та закономірності реалізації біржової діяльності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління біржовою діяльністю» є: – розгляд теоретичних та практичних питань, що стосуються організаторів торгівлі та біржової діяльності в Україні; – ознайомлення з узагальненим досвідом роботи міжнародних і національних бірж; – опанування технології здійснення біржових операцій на різних видах бірж.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40624
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_РП_УПРАВЛIННЯ БIРЖОВОЮ_ДIЯЛЬН076_2018.pdfНавчально-методичний комплекс з дисципліни " Управління біржовою діяльністю"871.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.