Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40638
Title: Biological risks of aviation fuel supply
Authors: Shkilniuk, Iryna
Boichenko, Sergii
Keywords: biological risks
aviation fuel
microbial contamination
microbiological pollution
Issue Date: 2019
Citation: Shkilniuk Iryna, Boichenko Sergii. Biological risks of aviation fuel supply, Systemy i srodki transportu samochodowego, Monografia 19, 2019, pp.67-74
Abstract: The work is focuses on microbial contamination in refined petroleum products and product handling systems. Uncontrolled microbial contamination in aviation fuels and fuel systems remains a largely unrecognized but costly problem at all stages of the petroleum industry from production through fleet operations and consumer use. A limited amount of oil resource, the introduction of 1CAO and IATA standards, satisfaction of safety and operational safety requirements, economic indicators, financial profitability require a risk- hased approach in aviation fuel supply. The risks and consequences of microbiological pollution of aviation fuels have been identified, evaluated and systematized
Prace koncentrują się na skażeniu mikrobiologicznym produktów rafinacji ropy naftowej i systemów paliw lotniczych i systemów paliwowych pozostaje w dużej mierze nierozpoznanym, ale kosztownym problemem na wszystkich etapach przemysłu naftowego, od produkcji po operacje flotowe i użytkowanie przez konsumentów. Ograniczona ilość zasobów ropy naftowej, wprowadzenie norm ICAO i IATA, spełnienie wymogów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa operacyjnego, wskaźniki ekonomiczne, rentowność finansowa wymagają podejścia opartego na ryzyku w zaopatrzeniu w paliwo lotnicze. Ryzyko i skutki zanieczyszczenia mikrobiologicznego paliw lotniczych zostały zidentyfikowane, ocenione i usystematyzowane.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40638
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biological risks of aviation fuel supply 2019 Shkilniuk Iryna, .pdfСтаття, подана у видавництво3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.