Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40806
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Management of international competitiveness of enterprises in the conditions of European integration"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Управление международной конкурентоспособностью предприятий в условиях европейской интеграции»
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Передерій, Віктор Васильович
Perederyi, Viktor
Передерий, Виктор Васильевич
Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Keywords: конкурентні переваги
конкурентне середовище
управління конкурентоспроможністю
процес управління
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НМ-6-073/16-3.13
Індекс;НМ-6-073/16-3.19
Індекс;РМ-6-073/16-3.19
Індекс;РМ-6-073/16-3.13
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції.
This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the management of international competitiveness of enterprises in the context of European integration.
Дана всемирная дисциплина, теоретическая и практическая основополагающая специализация и образование, формирование профильной профессии в Галлиции, управление международной конкуренции, примирение с мировыми властями.
Description: Метою викладання дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції» є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах європейської інтеграції, а також набуття ними навиків та вмінь дослідження стану міжнародної конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності організації, розроблення та практичного застосування стратегії підтримування та нарощування її конкурентних переваг умовах європейської інтеграції.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40806
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_УМК_НП_С.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції"326.23 kBAdobe PDFView/Open
02_УМК_РП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції"525.54 kBAdobe PDFView/Open
03_УМК_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції»220.93 kBAdobe PDFView/Open
03_УМК_РП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції» (заочна форма навчання)615.91 kBAdobe PDFView/Open
06_УМК_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції»585.62 kBAdobe PDFView/Open
07_УМК_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції" (заочна форма навчання)606.22 kBAdobe PDFView/Open
08_УМК_МР_КурсР.pdfМетодичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції»609.81 kBAdobe PDFView/Open
10_УМК_СР.pdfМетодичні рекомендації для самостійної роботи студента з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції"578.96 kBAdobe PDFView/Open
титулка (Управління міжнародною конкурентоспроможністю ідприємств.pdfТитульний лист «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції»317.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.