Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Миколаївна-
dc.contributor.authorMarchenko, Valentyna-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Николаевна-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексіївна-
dc.contributor.authorNovak, Valentyna-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Алексеевна-
dc.contributor.authorДанілова, Ельвіра Ігорівна-
dc.contributor.authorDanilova, Elvira-
dc.contributor.authorДанилова, Эльвира Игоревна-
dc.contributor.authorОстапенко, Тетяна Генадіївна-
dc.contributor.authorOstapenko, Tatyana-
dc.contributor.authorОстапенко, Татьяна Геннадиевна-
dc.date.accessioned2019-12-23T12:45:30Z-
dc.date.available2019-12-23T12:45:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40821-
dc.descriptionМетою викладання дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» полягає у формуванні у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо прийняття і виконання управлінських рішень у сфері ЗЕД.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна посідає важливе місце в системі професійної підготовки менеджерів, оскільки оволодіння питаннями методології та методичного інструментарію організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline has an important place in the system of professional training of managers, because mastering the issues of methodology and tools of organization and management of foreign economic activity gives the opportunity to increase tangible and intangible capital, helps to make sound management decisions based on world-wide enterprise experience in the conditions of market relations.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки менеджеров, поскольку овладение вопросами методологии и методического инструментария организации и управления внешнеэкономической деятельностью дает возможность наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-6-073/16-2.1.1-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-12-073/17-2.1.2.1-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НМ-6-073/16-2.1.1-
dc.subjectпланування ЗЕДuk_UA
dc.subjectбізнес-плануванняuk_UA
dc.subjectкадрова політикаuk_UA
dc.subjectрегулювання ЗЕДuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of the discipline "Management of Foreign Economic Activity"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МЗЕД_НП_С.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"330.19 kBAdobe PDFView/Open
02_МЗЕД_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"710.99 kBAdobe PDFView/Open
03_МЗЕД_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (заочна форма навчання)623.66 kBAdobe PDFView/Open
09_МЗЕД_МР_КР.pdfМетодичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»241.93 kBAdobe PDFView/Open
12_МЗЕД_ПСЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»302.22 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)).pdfТитульний лист «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»321.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.