Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40823
Title: Трансформація концептуальних підходів державного управління сталим екологічним розвитком України
Other Titles: Transformation of Conceptual Approaches of Public Administration for Sustainable Environmental Development of Ukraine
Трансформация концептуальных подходов государственного управления устойчивым экологическим развитием Украины
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Keywords: система державного управління
концепції державного управління
трансформацiяполiтичної системи
екологічний менеджмент
Issue Date: Oct-2019
Citation: Іванова Т.В. Трансформація концептуальних підходів державного управління сталим екологічним розвитком України /Іванова Т.В.// Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ від 25 жовтня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С.143-144.
Abstract: Процес становлення та розвитку вітчизняної системи державного управління обумовлює необхідність усвідомлення органами публічної влади важливості забезпечення сталого екологічного розвитку держави. Ключовим аспектом переходу до сталого розвитку є формування ефективної системи управління процесами переходу на принципи сталого розвитку.
The process of formation and development of the national public administration system necessitates the awareness of public authorities of the importance of ensuring sustainable environmental development of the state. A key aspect of the transition to sustainable development is the creation of an effective system for managing the transition to sustainable development.
Процесс становления и развития отечественной системы государственного управления обусловливает необходимость осознания органами публичной власти важности обеспечения устойчивого экологического развития государства. Ключевым аспектом перехода к устойчивому развитию является формирование эффективной системы управления процессами перехода на принципы устойчивого развития.
Description: За таких умов важливим теоретичним та практичним завданням державного управління є наукове обґрунтування концептуальних засад розвитку системи екологічної безпеки та розробка відповідних механізмів проектування управлінських рішень, здатних вирішувати “наскрізні” цілі: від визначення стратегічних пріоритетів до вирішення локальних проблем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40823
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова 4.pdfТези на тему: “Трансформація концептуальних підходів державного управління сталим екологічним розвитком України”652.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.