Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40824
Title: Пріоритетні напрямки вдосконалення публічного управління в Україні
Other Titles: Priority areas for improving public administration in Ukraine
Приоритетные направления совершенствования публичного управления в Украине
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Гербич, Ганна Олександрівна
Gerbich, Ganna
Гербич, Анна Олександровна
Keywords: публічна політика
прийняття управлінських рішень
взаємодія органів влади
фактор стабільності суспільства
Issue Date: Oct-2019
Citation: Іванова Т.В. Пріоритетні напрямки вдосконалення публічного управління в Україні /Іванова Т.В., Гербич Г.О.// Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ від 25 жовтня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 113.
Abstract: Сучасне демократичне суспільство спрямоване на трансформацію відносин між суспільством і державою, що забезпечується створенням нових форм і критеріїв впливу громадян на державно-управлінські процеси.
Modern democratic society is aimed at transforming the relations between society and the state, which is ensured by the creation of new forms and criteria of influence of citizens on the state-administrative processes.
Современное демократическое общество направлено на трансформацию отношений между обществом и государством, обеспечивается созданием новых форм и критериев влияния граждан на государственно-управленческие процессы.
Description: В умовах розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави особливої актуальності набувають питання необхідності удосконалення існуючих та створення інституціональних основ участі громадськості у виробленні публічної політики та прийняття управлінських рішень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40824
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова 3.pdfТези на тему: “Пріоритетні напрямки вдосконалення публічного управління в Україні”454.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.