Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40826
Title: Підходи до оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві
Other Titles: Approaches to assessing the effectiveness of management at the enterprise
Подходы к оценке эффективности менеджмента на предприятии
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Бородін, Олексій Віталійович
Borodin, Oleksii
Бородин, Алексей Виталиевич
Keywords: ефективність менеджменту
хід управління
системний підхід
оцінювання ефективності менеджменту
Issue Date: Oct-2019
Citation: Іванова Т.В. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві /Іванова Т.В.,Бородін О.В.// Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ від 25 жовтня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С.106-107.
Abstract: На сьогоднішній день, проблема ефективності менеджменту є одною з найважливіших у підприємницькій діяльності. Адже завдяки вдалому, ефективному, менеджменту можна досягти високих економічних показників, маючи при цьому менший запас трудових, або будь-яких інших ресурсів.
To date, the problem of management effectiveness is one of the most important in entrepreneurial activity. Because of successful, efficient, management it is possible to achieve high economic indicators, while having a smaller stock of labor, or any other resources.
На сегодняшний день, проблема эффективности менеджмента является одной из важнейших в предпринимательской деятельности. Ведь благодаря удачному, эффективному, менеджмента можно достичь высоких экономических показателей, имея при этом меньший запас трудовых или любых других ресурсов.
Description: Зміст поняття ефективного менеджменту полягає у тому, що весь хід управління, з самого визначення мети до кінцевого результату діяльності підприємства, має відбуватись з найбільшою продуктивністю (ефективністю) чи з найменшими втратами, що робить це поняття дуже складним та різноманітним [5].
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40826
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова 2.pdfТези на тему: “Підходи до оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві”470.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.