Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40827
Title: Інституціалізація публічного управління в україні: виклики і перспективи розвитку
Other Titles: Institutionalization of Public Management in Ukraine: Challenges and Prospects for Development
Институционализация общественного управления в Украине: вызовы и перспективы развития
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Keywords: модернізація публічного управління
інституціальне середовище
дослідницький інтерес
модернізація публічного управління
Issue Date: Oct-2019
Citation: Іванова Т.В. Інституціалізація публічного управління в україні: виклики і перспективи розвитку /Іванова Т.В.// Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми менеджменту" від 25 жовтня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 73-74.
Abstract: Модернізація публічного управління в Україні обумовлено європейським вибором розвитку, за якою публічне управління відіграє все більш вагому роль як фактор стабільності суспільства і забезпечення сталої стратегії розвитку держави у світовому вимірі.
The modernization of public administration in Ukraine is driven by the European choice of development, in which public administration plays an increasingly important role as a factor in the stability of society and in ensuring a sustainable global development strategy for the country.
Модернизация публичного управления в Украине обусловлено европейским выбором развития, согласно которой публичное управление играет все более важную роль как фактор стабильности общества и обеспечения устойчивой стратегии развития государства в мировом измерении.
Description: Разом з тим, в контексті розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави особливої значущості набувають питання пов’язані з необхідністю суттєвого вдосконалення існуючих та створення нових інституціональних засад публічного управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40827
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова.pdfТези на тему: “Інституціалізація публічного управління в україні: виклики і перспективи розвитку”647.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.