Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41137
Title: Зміст поетапного формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Сенчина, Наталія Геннадіївна
Keywords: педагогічна рефлексія учителів гуманітарних спеціальностей
зміст
Issue Date: 2019
Publisher: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1 (14). С. 54-59.
Abstract: Статтю присвячено проблемі формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті. Педагогічну рефлексію учителів гуманітарних спеціальностей визначено як інтегральне особистісне утворення, механізм професійного самовдосконалення і самоактуалізації, що виявляється в здатності вчителя займати аналітичну позицію до своєї професійної діяльності і себе як її суб’єкта з урахуванням розвивального потенціалу гуманітарних дисциплін. Рефлексія – здатність, яку можливо формувати і розвивати, і найбільш ефективно цей процес відбувається в умовах спеціально організованої діяльності, зокрема в післядипломній освіті. Розроблено й апробовано методику формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті, яка передбачає проведення цілеспрямованої роботи, що відбувається поетапно. На пропедевтичному етапі відбувалося оновлення змістового наповнення післядипломної педагогічної освіти з позицій рефлексивної парадигми, забезпечення інтегративного підходу до освітнього процесу, розроблення навчально-методичного супроводу освітнього процесу із забезпечення формування педагогічної рефлексії, проведення методологічного семінару з викладачами, які були задіяні в експерименті. Метою когнітивно-мотиваційного етапу було забезпечення позитивної мотивації учителів гуманітарних спеціальностей до роботи з формування педагогічної рефлексії у післядипломній освіті; озброєння вчителів системою знань про сутність поняття «педагогічна рефлексія», ознайомлення з методиками діагностики і розвитку педагогічної рефлексії. Метою інтегративнопрактичного етапу було залучення вчителів до активної професійно-спрямованої рефлексивної діяльності, здійснюваної на основі інтегративного спецкурсу «Рефлексивний практикум для вчителів гуманітарних спеціальностей», який передбачав формування умінь рефлексивної діяльності як засобу їхнього особистісного і професійного розвитку. Метою креативно-професійного етапу було занурення вчителів гуманітарних спеціальностей в активну рефлексивну професійну діяльність у період педагогічної практики та в міжкурсовий період у післядипломній освіті; стимулювання творчого застосування сформованих рефлексивних. Провідні методи навчання: рефлексивно зорієнтовані проблемні лекції, рефлексивні диспути, індивідуальна і групова рефлексія, рефлексивні інверсії та інтерв’ю, рефлексивні і психотехнічні вправи, мотиваційний рефлексивний тренінг, рефлексивний аналіз і розв’язання педагогічних ситуацій, рефлексивний аналіз уроку, спостереження, само- i взаємоаналіз, само- i взаємооцінювання; налаштування на саморозвиток і самореалізацію.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41137
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.