Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41140
Title: Відтворення стилістики авторського наративу при перекладі речень з інверсійною структурою (на матеріалі художніх творів)
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Гончаренко, Анастасія Андріївна
Keywords: художній текст
інверсія
переклад
стилістична інверсія
переклад інверсійних конструкцій
методи перекладу
Issue Date: 2019
Publisher: ауковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Дрогобич, 2019 – № 11. С. 62-66.
Abstract: тексту українською мовою. Значну увагу приділено особливостям синтаксичного устрою англійського речен- ня, способам вираження синтаксичних відношень в українській та англійській мовах, одним із яких є, зокре- ма, порядок слів у реченні. Запропоновано теоретичне обґрунтування поняття інверсії, яку трактують як стилістичний синтаксичний засіб, що реалізується в незвичному розташуванні мовних елементів у реченні. Визначено особливості художнього стилю. З’ясовано, що художні тексти вирізняє метафоричність, образність одиниць різних мовних рівнів, застосування багатих можливостей синонімії, багатозначності, різноманітних стильових пластів лексики. Інверсія англомовного художнього тексту є поширеною стилістичною фігурою, яка виконує функції образності та незвичайності. Обґрунтовано, що головною проблемою художнього перекладу є не складність передачі сенсу, а передача унікального авторського стилю, естетики, багатства мовних засобів, які впливають на атмосферу і настрій, закладені в тексті. Проаналізовано приклади передачі авторської стилістичної інверсії при перекладі художнього твору з англійської мови українською. У дослідженні використано компаративний метод, який дав змогу порівняти кілька перекладів інверсійних конструкцій та виявити найуживаніші способи перекладу, простежити точність передачі авторського заду- му та стилістики. Прикладами стилістично забарвлених інверсійних конструкцій слугували художні твори Джейн Остін «Чуття і чутливість» та «Гордість і упередження» і Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та їх переклади (переклади творів Джейн Остін зробили В. Горбатько (2005 р.) та Т. Некряч (2011 р.); роман Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» переклали П. Соколовський (1971 р.) та У. Григораш (2009 р.)). Основними параметрами аналізу є виявлення перекладацьких трансформацій, адекватності перекладу українською мовою і збереження функцій інверсії в перекладених реченнях.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41140
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відтворення стилістики авторського наративу.pdfСтаття321.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.