Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41332
Title: Навчально-методичний комплекс з дисипліни "Економіка підприємства"
Authors: Вовк, Ольга Миколаївна
Keywords: економіка
підприємство
бізнес
економічний ризик
Issue Date: 11-Nov-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41332
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
економ.підпр. программа нова (2) (1).pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.