Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41406
Title: Дифузійне згладжування 3D об’єктів
Authors: Салов, Артур Олександрович
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В наш час використання 3D моделей є розповсюдженим в різних галузях. І з кожним роком їх використання стає більш популярним. В медицині знімки за допомогою проведення магнітно-резонансної томографії(МРТ) або позитронно-емісійної томографії(ПЕТ) в результаті обстеження отримують 3D моделі органів, м’язів, зубів, кісток та інших частин тіла. Комп’ютерна томографія 3D технології – це золотий стандарт діагностування. Тривимірне сканування поступово витісняє плівкові площинні знімки. Такі апарати мають високий потенціал, активно використовуються в стоматологічних дослідженнях, щелепно-лицевій хірургії. Дозволяють поставити максимально точний діагноз, що є гарантією повної впевненості в ефективності, якості медичних послуг. Тривимірні моделі, створені на основі комп’ютерної томографії в комплексі з тривимірним друком – незамінне досягнення в галузі медицини. 3D моделювання в медицині дозволяє створювати об’ємні моделі. Тривимірні знімки пацієнтів, зроблені за допомогою комп’ютерної томографії, трансформуються в зображення з хорошим розрішенням, а потім – в тривимірні тверді 3D моделі. Це дозволяє більш якісно вивчити особливості хвороби, а також підготуватися до проведення операції. Так, для хірурга важливо знати форму, контури, особливості пухлини в тривимірному вимірюванні, щоб знати, як краще діяти під час операції.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41406
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrueDiploma(1).pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.