Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527
Title: Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу
Other Titles: Финансово-аналитическое исследование развития предпринимательства на основе кластерного подхода
Financial-analytical study of entrepreneurship development based on а cluster approach
Authors: Лахтіонова, Людмила Анатоліївна
Лахтионова, Людмила Анатольевна
Lakhtionova, Lyudmila
Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Fedorchenko, Svitlana
Морозова, Любов Василівна
Морозова, Любовь Васильевна
Morozova, Lyubov
Keywords: аналіз
фінансовий аналіз
кластерний підхід
анализ
финансовый анализ
кластерный подход
analysis
financial analysis
cluster approach
Issue Date: 4-Dec-2019
Publisher: Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Citation: Лахтіонова Л. А. Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу / Л. Лахтіонова, С. Федорченко, Л. Морозова. Труди ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2019» 4 - 6 грудня 2019 р., Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 19 – 22.
Abstract: Розглянуто світову господарську систему як постійну динамічну структуру та її стадії. Надано характеристику її складовим: традиційній інтернаціоналізації; мондиалізації (відтворювальній інтернаціоналізації); глобалізації (об’ємній, всеосяжній інтернаціоналізації). Розкриті фінансово-аналітичні процедури в системі інтернаціоналізації та транснаціоналізації.
Рассмотрена мировая хозяйственная система как постоянная динамическая структура и ее стадии. Охарактеризованы ее составляющие: традиционная интернационализация; мондиализация (воспроизводственная интернационализация); глобализация (объемная, всеобъемлющая интернационализация). Раскрыты финансово-аналитические процедуры в системе интернационализации и транснационализации.
The world economic system is considered as a permanent dynamic structure and its stages. It is characterized by its components: traditional internationalization; Mondialization (Reproductive Internationalization); globalization (voluminous, comprehensive internationalization. Financial and analytical procedures in the system of internationalization and transnationalization opened.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.