Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42038
Title: ЗМІ у протидії глобальним викликам
Authors: Терзман, Карина Ігорівна
Keywords: ЗМІ
глобалізація
глобальні виклики
сталий розвиток
кліматичні зміни
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Одна з характерних особливостей сучасного світу – загострення глобальних проблем, що за своїм характером виходять за рамки інтересів різних соціальних груп і суспільних систем. Від того, наскільки людство наблизиться до їхнього вирішення, значною мірою залежатиме його майбутнє. Сам термін «глобальні проблеми» увійшов у міжнародний лексикон у другій половині 60-х рр., і походить від латинського «глобус», що означає Земля. За своїм характером глобальні проблеми сучасного світу різні: від загрози ядерної війни до екологічної та кліматичної катастрофи, від зростаючого розколу світу на «багаті» та «бідні» країни і народи до перспективи виснаження традиційних і необхідності пошуку нових джерел енергії. У сучасному науковому середовищі сформувався особливий напрям дослідження загальнолюдських проблем – глобалістика. Глобальні проблеми привертають дедалі більше увагу з боку світової наукової спільноти. Залежно від того, наскільки плідним буде науковий аналіз системи глобальних суперечностей і показники ефективності практичних заходів щодо їхнього вирішення, залежатимуть перспективи суспільного прогресу на порозі третього тисячоліття. Так, глобальні зміни клімату є одним із головних сучасних викликів. Непередбачуваність погодних умов, яка ставить під загрозу виробництво продовольства, підвищення рівня моря, яке збільшує ризик природних катастроф, є наслідками зміни клімату і мають глобальний характер і безпрецедентні масштаби. Крім того, кліматичні зміни можуть породити не тільки фізичні зміни або зміни природного середовища, а й міждержавні протиріччя, пов'язані з пошуком і видобутком енергоносіїв, із використанням морських транспортних шляхів, біоресурсів, із дефіцитом водних і продовольчих ресурсів. Якщо нині не діяти рішуче, то подальша адаптація до зміни клімату буде потребувати великих зусиль і затрат. Тому, вагома роль відводиться запобіганню наслідкам глобальних викликів, зокрема кліматичним змінам, за що, значною мірою, відповідальність несуть засоби масової інформації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, д.політ.н., доцент Ржевська Ніна Федорівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42038
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Терзман_Диплом.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.