Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42039
Title: Кіберзлочинність як виклик державній інформаційній політиці
Authors: Харін, Сергій Олегович
Keywords: інформаційна політика
кіберзлочинність
кібербезпека
соціальні трансформації
інформаційний тероризм
інформаційна безпека
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: На сучасному етапі становлення і розвитку інформаційного суспільства процес інформатизації є глобальним, всеохоплюючим, що проникає в усі сфери суспільного життя. Він перетворюється в один з основних чинників суспільного розвитку і багато в чому характеризує сучасну соціальну динаміку. Завдяки процесу інформатизації в суспільстві відбуваються системні зміни, відповідно до яких і всі сегменти суспільства, і кожна людина включаються в глобальний інформаційний простір, стаючи при цьому елементами глобальної інформаційної системи і, відповідно, в тій чи іншій мірі залежними від неї. Зазначена інформаційна залежність стосується всього світу в цілому, всіх держав і людей, що беруть участь в процесі виробництва, зберігання та використання інформації в ході інформаційного обміну та інформаційної взаємодії. Інформаційна взаємодія вже стала планетарним фактором, створивши цілий ряд соціальних трансформацій і ввівши в систему соціальних відносин такі процеси, як інформаційні війни, інформаційна зброя, інформаційний тероризм, інформаційна злочинність і інформаційна безпека тощо. Сучасні соціальні практики показують, що суспільний розвиток на основі глобальної інформатизації створює якісно нові виклики, загрози і ризики інформаційної безпеки. Ця обставина робить актуальним дослідження інформаційної безпеки. В процесі інформаційної глобалізації в світі фактично виник єдиний інформаційний простір, який призвів до уніфікації інформаційних і телекомунікаційних технологій всіх країн – суб'єктів інформаційного суспільства. Поява загальносвітового інформаційного простору з неминучістю спричинило видозміну елементів політичної системи. Зокрема, поряд з появою нових політичних акторів і трансформацією традиційних політичних інститутів виникли нові форми політичної боротьби, механізми і способи політичного впливу. В результаті в структурі політичної системи позначилися тенденції масштабного ускладнення ряду її підсистем, і перш за все політичної комунікації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, к. іст. н. Дерев’янко Ігор Петрович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42039
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харин_Диплом.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.