Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42070
Title: Когнітивний підхід до моделювання навчального простору під час вивчення дисципліни «Психосемантика»
Other Titles: А cognitive approach to modeling the learning space in “Psychosemantics”
Authors: Дробот, Ольга Вячеславівна
Drobot, Olga
Бойченко, Микита
Boichenko, Mykyta
Синчук, Вероніка
Synchuk, Veronika
Keywords: психосемантика
когнітивний підхід
когнітивна психологія
теорія когнітивного навантаження
psychosemantics
cognitive approach
cognitive psychology
theory of cognitive load
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дробот О.В. Когнітивний підхід до моделювання навчального простору під час вивчення дисципліни «Психосемантика» / О.В. Дробот, М. Бойченко, В. Синчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 61 – 63
Abstract: У системі професійної підготовки майбутніх фахівців важливим є використання найбільш ефективних підходів до моделювання навчального простору та пошуку форм викладання, які повною мірою будуть відповідати специфіці курсу та вимогам до особистості професіонала у швидкозмінних реаліях сучасного ринку праці. Курс «Психосемантика» насамперед спрямований на формування ключових компетентностей майбутніх практичних психологів, серед яких: комунікативна, загальнокультурна та міжкультурна, соціальна, операціональна (О. Дробот, 2019). Його специфіка полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системного бачення світу у психосемантичному просторі, що вимагає не тільки засвоєння понятійної бази дисципліни, а й особливого розуміння процесів смислоутворення, побудови індивідуальних значень та особистісних смислів у професійній свідомості майбутнього практичного психолога. Це висуває підвищені вимоги до побудови навчального процесу.
A cognitive approach to modeling the educational space during the study «Psychosemantic» discipline is considered. The specificity of «Psychosemantic» course and practical psychologists training are determined. A learning model based on the cognitive load theory is described. Practice application of the cognitive load theory: «effects», principles and strategies in modeling the educational space in the «Psychosemantic» course is analyzed.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42070
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дробот О.В., Бойченко М., Синчук Н..pdf407.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.