Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42072
Title: Професійна ідентичність як запорука успішної професійної кар’єри
Other Titles: Professional identity is the key to a successful professional career
Authors: Демченко, Наталія Іванівна
Demchenko, Nataliia
Проскурка, Наталія Миколаївна
Proskurka, Nataliia
Keywords: професіогенетична феноменологія
професіогенез
професійна ідентичність
професіонал
кар’єрна орієнтація
студенти-психологи
оccupational genetic phenomenology
professiogenesis
professional identity
professional
career orientation
psychology students
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Демченко Н.І. Професійна ідентичність як запорука успішної професійної кар’єри / Н.І. Демченко, Н.М. Проскурка // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 52 – 54
Abstract: Завдяки значним досягненням у науково-технічній сфері, людство перейшло до нової фази свого розвитку — інформаційної. Цей перехід характеризується глибинними трансформаціями в соціальному, політичному, економічному житті. Ми стаємо свідками формування нової моделі сучасного світу, однією з головних особливостей якої є культурна глобалізація. Останнім часом відбувається перехід, з одного боку, від епохи ізоляціонізму до епохи налагодження діалогу між представниками різних культур завдяки сучасним інформаційним технологіям, що є передумовою успішного існування суспільства в майбутньому. З іншого боку, виникає загроза втрати людьми специфічних індивідуально-особистісних характеристик, що свідчить про ймовірність втрати унікального індивідуально-особистісного компонента під впливом всебічної глобалізації.
In our work paid attention to meaningfulness of professional identity in professional activity of personality. The constituents of professional maturity of personality are considered. And also paid attention to importance of forming of professional identity, leaning against the individual values of personality.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42072
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демченко Н.І., Проскурка Н.М..pdf306.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.