Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42609
Title: Очищення моторних олив від продуктів старіння
Authors: Добрівська, Оксана Олександрівна
Keywords: дипломна робота
моторні оливи
відпрацьовані оливи
властивості
очищення
продукти старіння
кислота
глина
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На сьогоднішній день Україна використовуючи більше 1 млн. т/рік свіжих олив, а при умові відсутності нормативу збору, на державному рівні збирає приблизно 500 тис. т/рік відпрацьованих нафтопродуктів, що складає близько до ресурсу споживання олив Німеччиною (660 тис. т/рік). Проте, в нашій країні 90% обсягів цієї сировини скидається в навколишнє природне середовище або застосовується некваліфіковано. Відпрацьовані оливи відносяться до небезпечних джерел забруднення навколишнього середовища. Один літр від¬працьованої оливи може забруднити мільйон літрів питної води (за даними корпорації Exxon-Mobil). Утворення та накопичення відпрацьованих моторних олив після застосування у двигуні внутрішнього згоряння є небезпечною екологічною проблемою як в Україні, так і в світі. Відпрацьовані оливи є вкрай токсичними та канцерогенними відходами з дуже низьким рівнем біорозкладу через наявність у їх складі високого вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Утилізацію відпрацьованих олив можуть здійснювати декількома способами, зокрема використовувати їх як компонент котельних палив. Але найбільш ефективним методом є регенерація з отриманням олив відповідного призначення, так як вартість регенерованих олив є на 40 –70 % меншою від вартості товарних олив. Існує велика кількість технологій та наукових робіт щодо регенерації відпрацьованих моторних олив, але не дивлячись на це переважна більшість технологій є недостатньо ефективними та не дає можливості відновити усі експлуатаційні властивості олив. Тому необхідним є знаходження новітніх технологій регенерації відпрацьованих моторних олив, які будуть характеризуватися високою якістю і виходом регенерованих олив, низькими капіталовкладеннями та екологічністю. Оскільки велика кількість відпрацьованих олив в Україні утилізують неналежним чином, то проблема створення новітніх технологій регенерації відпрацьованих моторних олив є особливо актуальною для країни.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.х.н., доцент Тітова О.С.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42609
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_161_2020_Добрівська.docx4 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.