Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42618
Title: Механізм реакції гетерогенно-каталітичної олігомеризації ацетилену до бутану
Authors: Ремезовський, Іван Миколайович
Keywords: дипломна робота
ацетилен
гідратація
етинілювання
димеризація
карбонілізація
каталізатор
селективність
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З аналізу розрахунків бачимо, що утворення даних проміжних речовин є термодинамічно можливим, тому можна припустити що механізм утворення буде залежати від природи каталізатора та температурних умов. Оптимальна температура проведення реакції становить 200оС, за неї фіксуємо повне перетворення ацетилену з найвищою селективністю по бутану. Температура 150 оС має найвищу селективність за етиленом, проте в продуктах фіксуємо залишки неперетвореного ацетилену, який є шкідливим для подальшої переробки етилену. За температур 250-300 оС окрім основних продуктів реакції, утворюється метан, що пояснюється крекінгом вихідної сировини. В подальшому це може призвести до дезактивації каталізатора внаслідок закоксування. За відсутності водню, фіксуємо утворення продуктів, що можна пояснити взаємодією ацетилену з поверхнею каталітичної композиції, де на кислих центрах Сr відбувається димеризація, а в подальшому гідрування за рахунок хемосорбованого атомарного водню, що утворюється при дисоціативній адсорбції на металічних центрах Ni. Зі зменшенням водню в реакційній суміші, зростає селективність за бутаном, який є продуктом процесу одночасної димеризації та гідрування, що означає утворення продуктів контролюється не термодинамікою, а кінетикою.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник роботи: професор кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., Білокопитов Юрій Васильович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42618
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_161_2020_Ремезовський.docx753.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.