Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42622
Title: Гідрування діоксиду вуглецю до метану на гетерогенних каталізаторах
Authors: Червінський, Олександр Тарасович
Keywords: дипломна робота
оксиди вуглецю
водень
каталізатор
гідрування
хроматографія
технологічна схема
матеріальний баланс
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Для дослідження процесів відновлення активного компонента каталізатора, а також вивчення впливу на природу носія, різних обробок і наявності промоторів на процеси відновлення в каталізаторі застосовано метод температурно-програмованого відновлення. Величини площі поверхні каталізаторів визначали методом теплової десорбції аргону. Степінь перетворення при 300о в залежності від каталізатора становила для CO2 – 14 до 21,3 і для СО- від 94,9 до 95 мол.% з селективністю >99 мол.%. Показано, що на каталітичну активність каталізаторів Ni/ZrO2 має сприятливий вплив присутність церію, який збільшує відновлюваність комплексів NiO та, як наслідок, підвищує кількість адсорбованого та активованого водню.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник роботи: професор кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., Білокопитов Юрій Васильович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42622
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_161_2020_Червінський.docx4.35 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.