Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42625
Title: Інгібування корозії сталі в нейтральних середовищах композиціями на основі сумішей силікату з окисними аніонами – хроматом, ванадатом і нітритом
Authors: Токаренко, Ірина Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
електрохімічна корозія
корозійна поведінка сталі
інгібітори оксидної пасивацій
інгібітори сольової пасивації
масометрія
зона пасивації
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Для нейтральних водно-сольових середовищ, характерна електрохімічна корозія з кисневою деполяризацією. При цьому спостерігається окиснення металу в активній області (на аноді) та відновлення розчиненого у воді кисню (на катоді). 2. Використання діаграми Пурбе дає можливість виявити області гальмування перебігу корозії та визначити ефективні методи захисту сталі від корозійних руйнувань, встановлюючи такі значення рН та потенціалів, при яких поверхня заліза пасивуватиметься. 3. Гальмування катодної реакції корозії є складною за рахунок бокового підведення кисню до поверхні металу, тому гальмування корозії сталі в нейтральних середовищах виконують за рахунок уповільнення анодної реакції процесу іонізації металу, що може досягатися переважно використанням інгібіторів. 4. Показано, що найбільш ефективно використовувати бінарних сумішей нітриту та силікату, через їх властивість формувати на поверхні металу змішані пасивні плівки. 5. Показано, що на відміну від суміші нітриту з силікатом, де спостерігається явище синергизму у дії компонентів для сумішей на основі хромату і ванадату такого не спостерігається; для них характерно явище адитивності та антагонізму. Це можна пояснити структурою оксоаніону: нітрит-іон має активну вільну пару електронів на sp2-гібридній орбіталі кислотоутворювача, що забезпечує його ефективну адсорбцію, в той час інші оксоаніони такої пари електронів не мають. 7. Для сумішей нітриту характерною є екстремальна залежність ефективності захисту сталі від співвідношення молярних концентрацій компонентів. За цих умов спостерігається повний захист сталі від корозії. 8. Отриманими результатами доцільно користуватися при подальшій цілеспрямованій розробці синергічних інгібіторних композицій на основі нітриту натрію з силікатом натрію для забезпечення ефективного антикорозійного захисту сталі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник роботи: професор кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., Лєдовських Володимир Михайлович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42625
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_161_2020_Токаренко.docx2.4 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.