Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42697
Title: Застосування мембранних біореакторів для очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Бойченко, Марія Сергіївна
Шаманський, Сергій Йосипович
Keywords: біологічне очищення
біомембранна установка
життєвий цикл
мембранний біореактор
стічні води
фармацевтична продукція
фармацевтичні відходи
Issue Date: 2020
Citation: Бойченко С. В., Бойченко М.С., Шаманський С. Й. Застосування мембранних біореакторів для очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції // Наукоємні технології. - 2020. - № 1(45). - С.67–76.
Abstract: У статті розглядається негативний вплив на навколишнє середовище неліквідних фармацевтичних препаратів, які належним чином не утилізуються. Значною проблемою є те, що у країнах ЄС близько 140 тис тон фармацевтичних препаратів не використовуються і перетворюються на відходи, а близько 30 % з них не утилізуються належним чином. Не дивлячись на те, що законодавство ЄС вимагає створення системи збору та утилізації невикористаних препаратів при медичних установах, на сьогодні такої системи не існує. Одними з основних шляхів потрапляння фармпрепаратів у поверхневі та ґрунтові води є каналізаційні стічні води фармацевтичних заводів, міські каналізаційні стоки, стічні води лікарень, а також полігони твердих побутових відходів. Визначення концентрацій усіх фармпрепаратів у стоках не завжди є можливим. Тому проблема їх видалення зі стічних вод є на сьогодні актуальною. У статті запропоновано порівняльний аналіз ефективності відомих методів і технологій для очищення стічних та інших вод від фармацевтичних препаратів. Показано, що існуючі в Україні очисні споруди не пристосовані для ні для видалення ні для розкладання лікарських засобів. Відсутня також нормативно-правова база, що регламентує скидання у водні об’єкти органічних мікрозабруднювачів. Зроблено висновок про необхідність розгляду життєвого циклу фармпрепаратів. Стратегічний підхід до впливу фармакологічної промисловості на довкілля має визначати конкретні дії на усіх стадіях життєвого циклу, від їх дослідження, проектування й розробки до остаточної утилізації. Сформовано рекомендації щодо використання мембранних біореакторів для видалення фармпрепаратів зі стічних вод. Запропоновано блок-схему універсального двоступеневого мембранного біореактора, що призначений для проведення як процесів біосинтезу із застосуванням мікроорганізмівпродуцентів, так і процесів біоконверсії з одночасним очищенням і концентруванням цільових біологічноактивних речовин. Показано переваги застосування таких схем, а також сформовано рекомендації щодо використання методів розрахунку очисних установок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42697
DOI: 10.18372/2310-5461.45.14573
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14573-38315-1-PB.pdf667.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.