Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42783
Title: Гра слів як публіцистичний прийом (на матеріалі франкомовних і англомовних текстів)
Other Titles: Игра слов как публицистический приём (на материале франкоязычных и англоязычных текстов)
Le jeu de mots en tant que moyen journalistique (dans les textes de langues française et anglaise)
Authors: Мельник, Євгеній Юрійович
Слобоженко, Руслан Анатолійович
Keywords: гра слів
публіцистичний прийом
французька мова
англійська мова
игра слов
публицистический приём
французский язык
английский язык
un jeu de mots
un moyen journalistique
le français
l'anglais
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мельник Є.Ю., Слобоженко Р.А. Гра слів як публіцистичний прийом (на матеріалі франкомовних і англомовних текстів) // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Міжнародна науково-практична конференція, 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної: тези доп. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 416-424.
Abstract: Стаття присвячена проблемі використання гри слів у франкомовних і англомовних публіцистичних текстах. Гра слів є розповсюдженим прийомом, який активно використовується журналістами переважно у заголовках. Гра слів додає висловлюванням виразності й активізує увагу слухачів читачів. Досліджено і проілюстровано використання анаграм, каламбурів, неологізмів, "слів-валіз", антипаремії.
Статья посвящена проблеме использования игры слов во франкоязычных и англоязычных публицистических текстах. Игра слов является распространенным приемом, который активно используется журналистами преимущественно в заголовках. Игра слов добавляет высказываниям выразительности и активизирует внимание читателей. Исследовано и проиллюстрировано использование анаграмм, каламбуров, неологизмов, "слов-чемоданов", антипаремии.
L'article est consacré au problème de l'utilisation des jeux de mots dans les textes journalistiques de langues française et anglaise. Le jeu de mots est un moyen courant qui est activement utilisé par les journalistes principalement dans les titres. Le jeu de mots donne de l'expressivité aux énoncés et active l'attention des lecteurs. L'utilisation d'anagrammes, de calembours, de néologismes, de mots-valises, d'antiparémie est étudiée et illustrée.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42783
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник_Слобоженко_2020.pdfСучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі335.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.