Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42785
Title: Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України
Other Titles: Marketing tools for customer loyalty management of Ukrainian airlines
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Шевченко, Анна Валеріївна
Малахівська, Ганна Володимирівна
Колесник, Максим Віталійович
Решетнікова, І. Л.
Астахов, К. В.
Keywords: монографія
лояльність клієнтів
авіаційні перевезення
monograph
customer loyalty
air transportation
Issue Date: 2020
Publisher: Кондор
Citation: Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України: монографія / С.Ф. Смерічевський, А.В. Шевченко, Г.В. Малахівська та ін.; за заг. ред. С.Ф. Смерічевського. - К. : Видавничий дім «Кондор», 2020. - 272 с.
Abstract: Вітчизняна авіаційна галузь із приходом на внутрішній ринок великих зарубіжних компаій перейшла на новий етап свого розвитку: зростає рівень обслуговування, збільшується перелік запропонованих авіакомпаніями послуг, поступово зменшується вартість квитків, розширюється географія польотів, підвищується увага до соціальних питань ведення бізнесу. Зростання конкуренції на внутрішньому ринку сприяє до пошуку вітчизняними авіаперевізниками нових інструментів залучення споживачів та збереження наявної клієнтської бази. Як наслідок, з боку авіатранспортних підприємств зростає увага до розвитку маркетингової філософії ведення бізнесу. Саме тому питання формування та управління лояльністю клієнтів, як основного способу забезпечення реалізації послуг авіакомпаній у майбутньому, що поставлені в запропонованому дослідженні, є актуальними та своєчасними. Монографія містить аналіз методичних підходів до оцінювання лояльності кліентів, а також їх прихильності до компанії та бреду, що дозволив виокремити найбільш поширені труднощі, які виникають у процесі такого оцінювання та запропоновано можливі шляхи їх подолання, що стали основою для розвитку існуючих підходів до управління лояльністю клієнтів. У монографії розглядаються теоретико-методичні підходи до формування лояльності клієнтів на засадах соціально-відповідального маркетингу та практичні рекомендації щодо підвищення на цій основі ефективності господарської діяльності авіакомпаній. Для наукових співробітників, державних службовців, фахівців авіаційної галузі з питань управління лояльністю клієнтів авіакомпаній, а також викладачів, аспірантів і студентів ЗВО економічних спеціальностей.
Description: Процес глобатзації світової економіки на сьогоднішньому етапі визначає домінуючим напрямом розвиток глобальних та місцевих ринків, гармонізацію завдань розвитку та збереження стабільності взаємовідносин між підприємством та оточуючим його середовищем. У міру посилення конкуренції, приходу великих західних авіакомпаній на вітчизняний ринок, розвитку транспортних мереж все більш актуальним стає завдання утримання клієнтів. Відповідно до визнаного досвіду, найкращими клієнтами вважаються лояльні клієнти. Їх дешевше обслуговувати, вони зазвичай згодні платити більше, і найчастіше вони поширюють інформацію про компанію серед своїх друзів і знайомих, одночасно стимулюючи до покупок оточуючих потенційних клієнтів авіакомпаній. У той же час, досвід показує, що сьогодні багато компаній не використовують весь потенціал програм лояльності та інших маркетингових інструментів, а також спостерігається недостатній рівень необхідної для застосування цих інструментів ІТ-інфраструктури. Доцільно зазначити, що реалізація зазначеного вектору розвитку одночасно характеризується намаганням досягати позитивний результат у сталий спосіб, що актуально як для господарюючих суб’єктів, державних структур, так і міжнародних інституцій. В той же час, в призмі дослідження природи економічних процесів та діяльності підприємств авіаційної галузі , маркетинг займає одне з провідних місць у досягненні стабільного розвитку. Найбільш досконалою парадигмою такого управління розвитком підприємства в сучасних ринкових умовах виступає концепція соціально-відповідального маркетингу (СВМ), сутність якої полягає у пошуку балансу між двома основними цілями підприємства - збільшення прибутку шляхом задоволення потреб клієнтів та забезпечення стабільності шляхом врахування суспільних інтересів (стейкхолдерів). Усе це надало нового імпульсу розвитку наукових досліджень щодо управління лояльністю клієнтів на засадах СВМ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42785
ISBN: 978-617-7841-50-9
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.