Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42807
Title: Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі
Authors: Скирда, Тетяна Сергіївна
Василишина, Наталія Максимівна
Keywords: академічна мобільність
конкурентоспроможність
навчальний заклад
програма Еразмус +
academic mobility
program Erasmus +
competion
European educational center
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі // укладачі: Н.М. Василишина, Т.С. Скирда – К.: НАУ, 2020. – 36 с.
Abstract: За умови постійно зростаючих вимог до якості освіти перед українськими вищими навчальними закладами (ВНЗ) виникла проблема необхідності підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Усе це звертає увагу на те, що міжнародна співпраця університетів є невід’ємною складовою існування та розвитку вітчизняних ВНЗ. Міжнародна співпраця, академічна мобільність студентів, участь у міжнародних освітніх програмах та проектах є пріоритетом розвитку освіти сьогодення. Завдякиміжвузівським партнерським зв’язкам молодь навчається разом з однолітками різних країн світу, розвиває міжкультурне взаєморозуміння та адаптується до життя і роботи у глобальному просторі. Кількість академічно-мобільних студентів невпинно зростає по всьому світу: експерти прогнозують стрімке зростання їх кількості і в майбутньому. Зокрема, очікується, що у 2025 році вона досягне позначки 5,8 млн осіб.
Within the ever-increasing requirements for the quality of education before Ukrainian higher education institutions (HEIs) there is a problem of the need to increase competitiveness in the world market. All this draws attention to the fact that international cooperation of universities is an integral part of the existence and development of domestic universities. International cooperation, academic mobility of students, participation in international educational programs and projects are a priority in the development of education today. Through educational partnerships, young people study together with peers from around the world, develop intercultural understanding and adapt to life and work in the global space.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42807
Appears in Collections:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.