Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42986
Title: Закономірності побудови речень зі значенням таксономічно структурованого пояснення суті класу об’єктів
Other Titles: Закономерности построения предложений со значением таксономически структурированного объяснения сущности класса объектов
Authors: Федчук, Лілія Іванівна
Keywords: таксономічні речення
відношення включення підкласу реалій у клас
абстрактна структурна схема
засоби вираження предикатного знака
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса
Citation: Федчук Л. И. Закономерности построения предложений со значением таксономически структурированного объяснения сущности класса объектов // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць. Одеса, 2019. Випуск 40, том 1. С. 109–113.
Abstract: Мета статті – дослідити та описати закономірності створення предикативних конструкцій зі значенням таксономічно структурованого пояснення об’єктів певного класу. В ній визначено умови функціонування речень зазначеної семантики. Подано мінімальну абстрактну структурну схему, заповнення позицій якої певними граматичними засобами веде до породження конкретного речення-висловлювання. Виявлено потенціал мовних одиниць, здатних заповнювати позицію предикатного знака досліджуваних речень. Досліджено умови, які впливають на вибір одного із виявлених граматичних засобів. Зроблено висновок про те, що здійснений аналіз речень зі значенням таксономічно структурованого пояснення суті певного класу об'єктів, дозволяє чітко осмислити мовну ситуацію, в якій використовуються синтаксичні конструкції розглядуваного типу, а також сконструювати конкретні речення-висловлювання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42986
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федчук_3.PDF618.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.