Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43270
Title: Educational and methodical complex of discipline "Metrology and standardization"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Метрологія та стандартизація»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Метрология и стандартизация»
Authors: Bashta, Oleksandr Vasylovych
Башта, Олександр Васильович
Keywords: metrology and standardization
метрологія та стандартизація
технології робіт
технічне обслуговування
технологічне обладнання аеропортів
ремонт повітряних суден і авіадвигунів
technology of works
technological equipment of airports
maintenance
repair of aircraft and aircraft engines
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: The course "Metrology and Standardization" is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form students' knowledge of methods of ensuring the accuracy and uniformity of measurements inherent in future professional activity, in accordance with the requirements of standards and other normative documents.
Курс «Метрологія та стандартизація» - це теоретична основа сукупності знань та вмінь, що формують знання учнів про методи забезпечення точності та рівномірності вимірювань, притаманних майбутній професійній діяльності, відповідно до вимог стандартів та інших нормативних документів.
Курс «Метрология и стандартизация» является теоретической основой совокупности знаний и умений, которые формируют у студентов знания методов обеспечения точности и единообразия измерений, присущих будущей профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями стандартов и других нормативных документов.
Description: Галузь знань: 27 «Транспорт». Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт». Освітньо-професійні програми: «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів», «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43270
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МетрСтанд_РП_С.pdfРобоча програма (денна форма навчання)421.11 kBAdobe PDFView/Open
02_МетрСтанд_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма (заочна форма навчання)540.72 kBAdobe PDFView/Open
03_МетрСтанд_РСО_З.PDFПоложення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)383.46 kBAdobe PDFView/Open
05_МетрнСтанд_КЛ.PDFКонспект лекцій/курс лекцій1.58 MBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-1.pdfКомплект презентацій з дисципліни1.66 MBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-2.pdfКомплект презентацій з дисципліни920.62 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-3.pdfКомплект презентацій з дисципліни109.12 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-4.pdfКомплект презентацій з дисципліни244.89 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-5.pdfКомплект презентацій з дисципліни716.2 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-6.pdfКомплект презентацій з дисципліни565.51 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-7.pdfКомплект презентацій з дисципліни219.52 kBAdobe PDFView/Open
06_МетрСтанд_ПРЕЗЕНТ-8.pdfКомплект презентацій з дисципліни83.41 kBAdobe PDFView/Open
07_МетрСтанд_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)412.5 kBAdobe PDFView/Open
11_МетрСтанд_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять (лабораторний практикум)2.55 MBAdobe PDFView/Open
13_МетрСтанд_МКР1.PDFМодульні контрольні роботи364.26 kBAdobe PDFView/Open
14_МетрСтанд_МКР2.PDFМодульні контрольні роботи514.89 kBAdobe PDFView/Open
НМК_Metrology and Standardization.docЗміст НМК262 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.