Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43393
Title: Розвиток стратегічного потенціалу великих промислових підприємств як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Клімова, Олена Ігорівна
Klimova, Olena Ihorivna
Keywords: розвиток
система
стратегічний потенціал
великі промислові підприємства
конкурентоспроможність
development
system
strategic potential
large industrial enterprises
competitiveness
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Citation: Смерічевський С.Ф., Клімова О.І. Розвиток стратегічного потенціалу великих промислових підприємств як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно- інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – №11. – с. 40-49
Abstract: У статті досліджено процеси, що характеризують потенціал великих промислових підприємств. Визначено основні системні елементи стратегічного потенціалу сучасних великих промислових підприємств. Зроблено висновок, що системні елементи стратегічного потенціалу сучасних великих промислових підприємств, які більшою мірою визначають їх довгострокову конкурентоспроможність, дозволяють розглядати такі елементи як компоненти стратегічного потенціалу.
The paper examines the processes that characterize the potential of large industrial enterprises. Basic system elements of the strategic potential of modern large industrial enterprises defined. It is concluded that system elements of the strategic potential of modern large industrial enterprises, which increasingly determine their long-term competitiveness allow to consider such elements as components of the strategic potential.
Description: Результати останніх досліджень показують, що негативні зміни, які відбуваються у вітчизняній промисловості, як мінімум, можна охарактеризувати як регресивні. Зростання та елементів розвитку немає, якісний та кількісний розрив у багатьох галузях промислового виробництва збільшується [5], що змушує державу реагувати, оголошуючи стратегію імпортозаміщення. У даний час необхідність глибокої перебудови національної економіки розуміють і наукове співтовариство, і владні структури, однак при відсутності адекватної промислової політики існує реальна загроза втрати Україною конкурентних переваг на світових ринках. Саме великі промислові підприємства забезпечують якісне зростання доданої вартості у структурі сукупного продукту. Глобальна конкуренція підвищує вимоги до якості продукції, постійних змін стратегій та структури великих промислових підприємств, зміщує акценти конкурентної боротьби у сфери боротьби за ефективність використання ресурсів, що змінює значущість ресурсів і стратегічного потенціалу великих промислових підприємств. Очевидно, необхідно слідувати передовому світовому досвіду стратегічного планування та управління, що дозволить сформувати ефективні стратегії організаційного розвитку великих промислових підприємств як найважливішого чинника реалізації програм індустріального розвитку економіки. Головними системними елементами стратегічного потенціалу великих промислових підприємств стають людський капітал, підприємництво, передові технології як спосіб компактного зберігання знань і навичок, які потрібні людині для її діяльності, а конкурентоспроможність великих промислових підприємств ґрунтується на необхідності розвитку їх стратегічного потенціалу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43393
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розвиток стратег. потенціалу. _№11_2017.pdf350.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.