Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43399
Title: Дистанційна освіта як інноваційна освітня послуга
Other Titles: Distance education as an innovative education service
Authors: Ткачова, Наталія Миколаївна
Ткачева, Наталья Николаевна
Tkachova, Nataliya
Казанська, Олена Олександрівна
Казанская, Елена Александровна
Kazanska, Olena
Шевцова, Ольга Олегівна
Шевцова, Ольга Олеговна
Shevtsova, Olha
Keywords: дистанційна освіта
інновація
освітня послуга
інформатизація освіти
Issue Date: 2020
Publisher: The Academy of Management and Administration in Opole
Citation: Ткачова Н. М., Казанська О.О., Шевцова О.О. Дистанційна освіта як інноваційна освітня послуга / Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – С. 201 – 210.
Abstract: У сучасних умовах знання та інформація стають головними ресурсами таджерелом багатства як окремого індивіда, так і держави в цілому. Конкурентоспроможність економіки країни визначається сьогодні не обсягом природних чи виробничих ресурсів, а насамперед інтелектуальним потенціалом, здатністю генерувати нові знання. Ці суттєві зміни обумовлюють виокремлення освіти як вищого пріоритету у системі державних цілей. Освіта як основа соціального, політичного, економічного, духовного та культурного розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. Як державний і громадський інститут освіта передбачає відповідальність держави і суспільства за стан її функціонування. Саме освіта стає головним засобом соціальних змін без порушення структури економічного фундаменту. Інвестиції в освіту стають важливим чинником економічного і соціального прогресу (існує пряма залежність між рівнем освіти та продуктивністю праці людини).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43399
ISBN: 978-83-66567-02-3
Appears in Collections:Монографії кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дистанційна освіта як інноваційна освітня послуга.pdfКолективна монографія1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.