Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСмерічевський, Сергій Францович-
dc.contributor.authorSmerichevskyi, Serhii Frantsovych-
dc.contributor.authorКлімова, Олена Ігорівна-
dc.contributor.authorKlimova, Olena Ihorivna-
dc.date.accessioned2020-06-12T11:03:12Z-
dc.date.available2020-06-12T11:03:12Z-
dc.date.issued2015-12-
dc.identifier.citationСмерічевський C.Ф., Клімова О.І. Лідерство в державному управлінні: сучасні виклики // ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging / Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 2015 (1), с. 63-67uk_UA
dc.identifier.issn2520-6702-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43412-
dc.descriptionСьогодні, в умовах ХХІ століття, одним із ключових чинників, від яких залежить успішність діяльності організацій, визнається лідерство. Саме на розвиток лідерства сьогодні спрямовуються зусилля у багатьох країнах світу, як розвинених, так і тих, що прагнуть посилити свою конкурентоспроможність на міжнародній арені. Лідерство – багатоаспектне явище. Його феномен, відносини лідерства проявляються всюди та завжди, коли група людей вирішують будь-які проблеми, прагнуть до спільного результату. Таке відбувається в усіх сферах суспільного життя (політиці, економіці, науці, культурі та ін.), а також на мікро – й макрорівні взаємодії людей (від взаємовідносин у малих групах до управління державою та міжнародними справами), на формальних і неформальних рівнях. Все це не дозволяє дати чіткого однозначного визначення поняття лідерства. У даному випадку мова буде йти про організаційне лідерство, або лідерство у формальних організаціях, до яких відноситься й державне управління. Лідерство є серцевиною належного демократичного врядування (democracy governance), сучасною концепцією управління. Лідерство визнається як потужний фактор удосконалення управлінської спроможності та результативності діяльності органів влади. Лідерство на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування в сьогоднішніх умовах набуває особливої ваги. У контексті проголошеної Президентом України адміністративної реформи лідерство є чи не найголовнішим елементом успіху подальшого розвитку і модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, адже саме від ефективного лідера залежить успішна та злагоджена робота цілої команди, її здатність досягати будь-яких цілей.uk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджено проблему лідерства у системі державного управління. Обгрунтовано роль лідерства у державному управлінні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Запропоновано п’ять варіантів визначення поняття «лідерство» у контексті державного управління. Проведено порівняльний аналіз лідерства в організаціях державного управління та комерційних організаціях. Доведено, що концепція організаційного лідерства у сфері державного управління складається з таких основних елементів, які всі організаційні лідери повинні розуміти й використовувати для ефективної діяльності: життєздатність організації; повага виборців; ентузіазм співробітників; стратегічне лідерство та операційне лідерство.uk_UA
dc.description.abstractThe problem of leadership in public administration system investigated in the article. The role of leadership in public administration at the current stage of socio-economic development grounded. Public administration is responsible for the coordination of all activities within the state and the provision of basic services for the peoplen the country. Effective provision of services in the sphere of public administration depends on the work of managers, which in itsurn depends on many factors – a style of leadership and motivation among them. Five options of the definition of «leadership» in the context of public administration suggested. Thus, leadership in public administration should be understood as: the process of providing results in an efficient and legal manner; the process of developmentsupport of employees who provide a result; the process of adapting the organization to the external conditions, changes at the macrolevel and restructuring of organizational culture according to its needs; focusing on service and the combination of providingechnical support, internal direction for employees, external organizational direction – with the orientation on public service. Comparative analysis of leadership in public administration organizations and commercial organizations carried out. It is stated, that when trying to achieve a high level of efficiency state employees are seeking for better approaches to leadership and want to adapt the models that exist in business. It is proved that the concept of organizational leadership in the sphere of public administration consists of the following basicelements: vitality of the organization; respect of the electorate; the enthusiasm of employees; strategic leadership and operationa eadership. These elements are to be understood and used for effective activity by all organizational leaders.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraginguk_UA
dc.subjectлідерствоuk_UA
dc.subjectорганізаціяuk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectдержавні службовціuk_UA
dc.subjectкомерційний секторuk_UA
dc.subjectleadershipuk_UA
dc.subjectorganizationuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectstate employeesuk_UA
dc.subjectcommercial sectoruk_UA
dc.titleЛідерство в державному управлінні: сучасні викликиuk_UA
dc.title.alternativeLeadership in public administration: contemporary problemsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc354.057uk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
univlead_2015_1_16.pdf104.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.