Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43423
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационно- аналитическая деятельность»
Educational methodical complex of discipline «Information and analytical activities»
Authors: Кондрашевська, Юлія Петрівна
Кондрашевская, Юлия Петровна
Kondrashevska, Yuliia
Keywords: аналітика
інформаційна аналітика
аналітична діяльність
аналітична робота
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» подається у контексті спеціальності, з урахуванням вимог стандарту вищої освіти. Мета вивчення дисципліни – формування цілісної с истеми знань та навичок із організації інформаційно-аналітичної діяльності в науково-технічних і науково-виробничих комплексах, на підприємствах науково-технічного напрямку та органах державної влади. На практиці фахівці із зазначеної спеціалізаці ї повинні виконувати ряд функцій: - здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність; - надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги; - визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві; - працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи; - здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю; - опрацьовувати та аналізувати великі потоки інформації; - розумітися на експертних системах та використовувати їх в обміні знаннями та вирішенні управлінських завдань; - здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно - пошукових та довідникових систем; - брати участь в організації РR-кампанії.
Educational discipline "Information and analytical activities" submitted in the context of the specialty, taking into account the requirements standard of higher education. The purpose of studying the discipline - the formation of a holistic village systems of knowledge and skills in the organization of information and analytical activities in scientific and technical and research and production complexes, at scientific and technical enterprises direction and public authorities. In practice, specialists in this specialization it must perform a number of functions: - carry out information and analytical activities; - provide information and consulting services; - to carry out information-computer support of information-analytical activities or public relations; - process and analyze large flows of information; - understand expert systems and use them in knowledge exchange and solving management tasks; - search for information using global information networks, information retrieval using automated information retrieval and reference systems; - Participate in the organization of PR-campaign
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43423
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ІАД_НП.docxНавчальна програма1.68 MBMicrosoft Word XMLView/Open
02_ІАД_РНП_С.docРобоча навчальна програма (денна форма навчання)2.32 MBMicrosoft WordView/Open
03_ІАД_Л.docКонспект лекції74.5 kBMicrosoft WordView/Open
05_ІАД_Т.docТести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі104 kBMicrosoft WordView/Open
06_ІАД_МКР_1.docМодульні контрольні роботи 162.5 kBMicrosoft WordView/Open
06_ ІАД _МКР_2.docМодульні контрольні роботи 267.5 kBMicrosoft WordView/Open
07_ ІАД_К.docКартка забезпечення літературою40 kBMicrosoft WordView/Open
08_ІАД_ДЗ.docxЗатверджені білети до диф. заліку15.15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
08_ДІП_НМК_Зміст.docНавчально-методичний комплекс. Зміст380.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.