Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43691
Title: Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності інтегрованих корпоративних систем
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Клімова, Олена Ігорівна
Klimova, Olena Ihorivna
Keywords: інтегровані корпоративні системи
державне регулювання
діяльність
схема
интегрированные корпоративные системы
государственное регулирование
деятельность
схема
integrated corporate systems
state regulation
activity
scheme
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет
Citation: С.Ф. Смерічевський, О.І. Клімова. Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності інтегрованих корпоративних систем // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. - Том 19, № 5 (2), с.66-72
Abstract: У статті розглянуто сутність державного регулювання економічних процесів, зокрема, діяльності інтегрованих корпоративних систем (ІКС). Представлено принципову схему державного регулювання ІКС. Зазначена необхідність формування й відпрацювання системи представлення інтересів держави в органах управління ІКС.
В статье рассмотрена сущность государственного регулирования экономических процессов, в частности, деятельности интегрированных корпоративных систем (ИКС). Представлена принципиальная схема государственного регулирования ИКС. Указана необходимость формирования и отработки системы представления интересов государства в органах управления ИКС.
The essence of the state regulation of economic processes, in particular the activity of integrated corporate systems (ICS), is considered in the article. The basic scheme of state regulation of ICS is presented. The need to form and test the system of representation of the interests of the state in the management bodies of ICS is pointed out.
Description: Основною вимогою ринкової економіки є прогресивні перетворення, пов’язані з масштабною перебудовою процесу виробництва, які забезпечують прискорення науково-технічного прогресу, підвищення експортного потенціалу та конкуренто¬спроможності продукції, формування раціональних технологічних і коопераційних зв’язків. Відповідним до умов ринкових перетворень у сучасній економіці є формування інтегрованих корпоративних систем (ІКС), які за допомогою зростання масштабів і посилення диверсифікації виробництва, підвищення ефективності організації та управління компаніями створюють умови для ефективного функціонування всіх господарських систем. Інтегровані корпоративні системи, націлені на формування ефективних внутріш- ньосистемних зв’язків, забезпечили багатьом зарубіжним компаніям довгострокові конкурентні переваги, засновані на збільшенні синергетичних ефектів. Економічні успіхи країни багато в чому залежать від того, яке місце у світових технологічних ланцюгах, контрольованих ІКС, їй вдасться зайняти. У вітчизняній науці проводилося багато досліджень з питань формування, функ-ціонування й розвитку (М.О. Кизим [1], В.М. Горбатов [2], Т.М. Савельєва [3], Л.А. Сахно [4], Г.В. Миськів [5]), реструктуризації (О.І. Гарафонова [6]), інвес¬тування (А.І. Бажанова [7]), фінансового забезпечення (Ю.В. Параніч [8], Ю.В. Не¬тесаний [9]), правових основ діяльності (О.В. Лівіновська [10]) інтегрованих корпоративних систем в економіці регіонів та держави. Разом з тим є низка питань, що залишаються недостатньо дослідженими, серед яких слід виділити дослідження теоретичних аспектів державного регулювання діяльності ІКС в сучасних умовах.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43691
ISSN: 9125 0912
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66-72.pdf74.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.