Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43701
Title: Іншомовна підготовка майбутніх фахівців в університетах як необхідна психолого-педагогична умова досконалої професійної готовності в умовах інтеграційних процесів
Authors: Голоднюк, Альбіна Анатоліївна
Keywords: освітні
трансформації
шляхи
модернізації
новітні
технології
опанування
знань
Issue Date: 21-Mar-2018
Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Citation: Голоднюк А.А. Іншомовна підготовка майбутніх фахівців в університетах як необхідна психологічно –педагогічна умова досконалої професійної готовності в умовах інтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної Науково – практичної конференції ["Проектний підхід та інновації в освіті в контексті інтеграції до європейського освітнього простору."]. - Польща, Лодзь, 21.03.2018 – С. 35-39.
Abstract: В статті ведеться про освітні трансформації, що впроваджуються в Україні, це не лише система використання кредитів, і не тільки модулі, рівні, експерименти, рейтинги тощо, а передусім нова філософія освітньої діяльності, нові принципи організації навчального процесу, нові технології опанування знань. Обрані шляхи модернізації освіти України співзвучні загальноєвропейським та євроатлантичним підходам.
Description: Європейська та євроатлантична інтеграція для України - це усвідомлена модель суспільного розвитку, вибір способу життя людини, шлях до розширення кола її можливостей. Освітньо-педагогічні зміни в Україні відбуваються в контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених упровадженням нових освітніх технологій, що грунтуються на використанні сучасної комп'ютерної техніки та вимагають застосування нових форм, методів і засобів навчання на всіх рівнях освіти. Важливим кроком у процесі євроінтеграції є вступ України до Болонської співдружності, що відбувся 19 травня 2005 року на Бергенському саміті міністрів освіти 45-ти європейських країн у Норвегії. Сьогодні першочерговим завданням української освіти є якнайшвидша адаптація до єдиних європейських освітянських критеріїв і стандартів . Освітні трансформації, що впроваджуються в Україні, - це не лише система використання кредитів, і не тільки модулі, рівні, експерименти, рейтинги тощо, а передусім нова філософія освітньої діяльності, нові принципи організації навчального процесу, нові технології опанування знань. Обрані шляхи модернізації освіти України співзвучні загальноєвропейським та євроатлантичним підходам
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43701
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AlbinaGolodniuk (1).pdfтези доповіді491.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.