Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43720
Title: Структурні особливості розподілу інвестицій в умовах глобалізації
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Клімова, Олена Ігорівна
Klimova, Olena Ihorivna
Keywords: структура
інвестиції
розподіл
інвестиційні потоки
капітал
глобалізація
Issue Date: 2010
Publisher: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Citation: C.Ф. Смерічевський, О.І. Клімова. Структурні особливості розподілу інвестицій в умовах глобалізації // Зб. наук. праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». - Харків: НТУ ХПІ, 2010.- № 8. - С. 155-161.
Abstract: У статті досліджено питання структурних особливостей розподілу інвестицій в умовах глобалізації. Встановлено, що глобалізація капіталу перетворює його на головний фактор нестійкості світової економіки, провокує кризи периферійних країн. Також виявлено, що концентрація інвестиційних потоків є нерівномірною в різних регіонах світу. Доведено, що приватизаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну, а також диверсифікація каналів залучення інвестицій утримують загальний їх приплив у цей регіон.
The problem of structural features of investments distribution in conditions of globalization is investigated in the article. It is ascertained that globalization of capital converts it into the main factor of the world economy instability, provokes crises of peripheral countries. It is also established that concentration of investment streams is uneven in different regions of the world. It is proved that privatization processes in the Central and East Europe countries, including Ukraine, and also diversification of channels of mobilization of investment hold its total inflow to this region.
Description: Головною рисою глобальної економіки є те, що вона є інформаційно-фінансовою, тобто це глобальний ринок лібералізованих потоків капіталів, що вільно переміщуються по світу за допомогою новітніх технологій і включають поряд із традиційними широкий набір нових фінансових інструментів. Дерегульованість валютної сфери зокрема, та фінансових ринків сприяла різкому посиленню мобільності фінансового капіталу, в першу чергу спекулятивного. За даними Банку міжнародних розрахунків, середній обсяг щоденних валютних операцій на глобальному ринку досягає 3980 млрд дол., хоча зовсім нещодавно ця сума складала 1500 млрд дол. А нові комп’ютерні технології дозволили цілодобово укладати будь-які фінансові угоди у режимі online та пов’язали 7 найбільш розвинених держав, що розташовані у різних часових поясах. Зростаюча роль світового фінансового ринку супроводжується диверсифікацією інструментів, що використовуються, каналів розподілу інвестиційних потоків, їх географічною та галузевою переорієнтацією та новими схемами концентрації інвестиційних ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43720
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_8_Smerichevskyi_Strukturni.pdf160.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.