Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43904
Title: Формування новітньої світоглядної основи сучасного міжнародного правопорядку в контексті епістемології І. Канта
Other Titles: Formation of the newest worldview basis of modern international law and order in the context of I.Kant's epistemology
Authors: Радзівілл, Олександр Анатолійович
Мацелик, Михайло Олексійович
Омельченко, Андрій Володимирович
Подоляк, Світлана Анатоліївна
Keywords: гібридна війна
одномірна людина
епістемологія Канта
інтерсуб’єктивні комунікації
hybrid war
one-dimensional man
Kant's epistemology
intersubjective communications
Issue Date: 2020
Publisher: Accent Graphics Communications & Publishing. Ottawa, Ontario
Citation: Формування новітньої світоглядної основи сучасного міжнародного правопорядку в контексті епістемології І. Канта // Public-Legal Mechanism of Ukraine's National Interests Ensuring: monograph / Yu.I. Pivovar, Sopilko, S.T. Honcharuk and others. – Accent Graphics Communications & Publishing, 2020.– 336 p.
Abstract: Епістемологія Канта стала філософською основою нового інтерсуб’єктивного стилю комунікацій, який відповідає ідеалам громадянського суспільства і тільки впродовж нового часу починає своє формування в глобальному масштабі. Сучасний міжнародний правопорядок визначається динамікою його протистояння зі старим дегуманізованим «суб’єкт-об’єктним» відношенням індивіда до свого соціального і природного оточення. Останнє домінувало впродовж кількох останніх тисячоліть, характеризуючи станово-кастові суспільства, яким було і суспільство в СРСР. Показано, що в основі гібридної війни РФ проти України також лежить вибір між двома антагоністичними моделями міжособистісних і публічних відносин, одна з яких передбачає відносини «зверхник-підлеглий», або суб’єкт-об’єктний стиль міжособистісних взаємин, інша – рівноправні, інтерсуб’єктивні відносини співробітництва.
Kant’s epistemology is the philosophical base of the new intersubjective style of the communications, corresponding to ideals of the civil society, but just rising in global expanse. Contemporary international order is characterized by dynamics of its confrontation with the more old and dehumanized - “subject-object” individual attitude toward hum social or natural environment. Thе last prevails during some last thousand years, defining estate-caste society, which was society of USSR. Showing, that the choice between two models of interpersonal and public relations lies in at the heart of hybrid war RF until Ukraine: as well as relations “chief- subordinate” presumes the first one, another presumes equitable intersubjective relations.
Description: Підрозділи: "Гібридність як властивість міжнародного конфлікту"; "Опозиційні складові і сучасна криза міжнародного правопорядку"; "Історична динаміка дегуманізації суспільних відносин"; "Філософія саморефлексії І.Канта і "мозаїчність" її засвоєння".
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43904
ISBN: 978-1-77192-543-3
Appears in Collections:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
формування новітньої світогля основи.docxфайл містить текст розділу57.79 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.