Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43922
Title: Професійна мобільність сучасного філолога технічного ВНЗ як фактор успішності кар'єрного зростання
Authors: Пришупа, Юлія Юріївна
Keywords: професійна мобільність
філолог
інформаційно-комунікаційні технології
інноваційні технології
комунікація
педагогічний аспект
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Пришупа Ю.Ю. Професійна мобільність сучасного філолога технічного ВНЗ як фактор успішності кар'єрного зростання // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.238-240
Abstract: Нові реалії сьогодення ставлять перед вищою професійною освітою абсолютно нові вимоги щодо підготовки фахівців. В Указах Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” та “Про заходи вдосконалення системи вищої освіти України”, в Концепції професійної освіти України та Національній Доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті зазначено, що держава відповідає за підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до професійного розвитку, опанування та впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. Тому ми вважаємо, що в конкурентних умовах сучасного суспільства виникає потреба у формуванні професійної мобільності. На нинішньому етапі мета вищої школи – підготувати до високопрофесійної, творчої праці кожного спеціаліста за умов повного розкриття його здібностей з можливостями реалізації особистих інтересів.
Description: Література 1. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002р. № 347 / 2002 [Електронний ресурс]. – Київ, 2002. – Режим доступу: httр // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. 2. Про заходи вдосконалення системи вищої освіти України : Указ Президента України від 17.02.2004р. № 199 / 2004 [Електронний ресурс].– Режим доступу: httр // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/199/2004. 3. Философский словарь [Текст] / под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 4. Зеер Э. Ф. Многозначность феномена «мобильность» в профессиональном образовании [Текст] / Э.Ф. Зеер // Социальнопрофессиональная мобильность в XXI веке: сб. материалов и докладов Междунар. конф. – 2014. – 29-30 мая. – С. 30-36.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43922
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryshupa.pdf152.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.