Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44165
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Цифрова трансформація управління»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Digital Management Transformation"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Цифровая трансформация управления»
Authors: Квашук, Дмитро Михайлович
Бойко, Юлія Петрівна
Kvashuk, Dmytro
Boyko, Julia
Квашук, Дмитрий Михайлович
Бойко, Юлия Петровна
Keywords: цифрова
траснформація
технології
управління
аналіз
синтез
програмне забезпечення
дані
цифровая
транчформация
технологии
управление
анализ
синтез
програмное обеспечение
данные
digital
transformation
technology
management
analysis
synthesis
software
data
Issue Date: 30-Aug-2020
Abstract: Комплекс навчальної дисципліни є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в сфері цифрової економіки. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань і практичних навичок з ефективного управління цифровими проектами різних спрямувань, адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.
The complex of the discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of digital economy. The purpose of teaching the discipline is to form students' knowledge and practical skills for effective management of digital projects in various fields, adaptation and implementation of project solutions in practice.
Комплекс учебной дисциплины является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в сфере цифровой экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и практических навыков по эффективному управлению цифровыми проектами разных направлений, адаптации и внедрения проектных решений в практическую деятельность.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44165
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 РП цифрова трансформація управління.docРобоча програма1.89 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.