Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44192
Title: Застосування методу ліхеноіндикації для дослідження стану атмосферного повітря на території прилеглій до аеропорту
Authors: Ісаєнко, Володимир Миколайович
Маджд, Світлана Михайлівна
Процак, Юлія Олександрівна
Keywords: аеропорт
забруднення повітря
моніторинг
біоіндикація
Issue Date: 2020
Publisher: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Citation: Ісаєнко В.М. Застосування методу ліхеноіндикації для дослідження стану атмосферного повітря на територіх прилеглій до аеропорту / В.М. Ісаєнко, С.М. Маджд, Ю.О. Процак // Вісник Кременчуцького національного університету. – 2020. – №2 (121). – С. 66–72.
Series/Report no.: Технічні науки;
Abstract: Розглянуто вплив авіаційної галузі на стан навколишнього середовища, зокрема на атмосферне повітря. Проаналізовано можливість застосування методів біоіндикації, під час проведення моніторингу повітря на прилеглих територіях до авіаційних підприємств та вказано переваги біоіндикаційних досліджень над існую-чими фізико-хімічними методами. Представлено результати проведених спостережень за станом атмосферно-го повітря на територіях прилеглих до міжнародного аеропорту «Київ». Визначено переважаючий видовий склад епіфітних лишайників та, за допомогою цього, визначено ступінь антропогенного перетворення терито-рій, наближених до аеропорту. Також, на досліджуваних ділянках було розраховано відсоток покриття лишай-никами стовбура дерев. На підставі аналізу отриманих результатів встановлено, що показник ступеня покриття лишайників зменшується з наближенням до джерела забруднення і збільшується з віддаленням від нього. Ви-значено ступінь забруднення повітря на відстанях 20, 500, 1000, 1500 та 2000 метрів від підприємства з екс-плуатації авіаційної техніки. В ході проведення досліджень зроблено висновки про ефективність, достовір-ність та доцільність застосування методу ліхеноіндикації під час проведення моніторингових досліджень ста-ну атмосферного повітря на територіях з інтенсивним техногенним впливом.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44192
ISSN: 1995-0519
2072-8263
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_2_2020-2-66.pdf848.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.