Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44552
Title: Developing software engineering students’ readiness for professional mobility through blended learning
Other Titles: Формування готовності студентів з інженерії програмного забезпечення до професійної мобільності методом змішаного навчання
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Лузік, Ельвіра Василівна
Теремінко, Лариса Григорівна
Akmaldinova, Oleksandra
Luzik, Elvira
Tereminko, Larysa
Keywords: готовність до професійної мобільності
майбутній інженер з програмного забезпечення
міждисциплінарна інтеграція
змішане навчання
readiness for professional mobility
future software engineer
interdisciplinary integration
blended learning
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Abstract: Стаття присвячена актуальним питанням дослідження проблеми формування готовності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення до професійної мобільності в освітньо-інформаційному середовищі технічного університету. За результатами проведеного в Національному авіаційному університеті педагогічного експерименту із залученням 158 студентів І-V курсів навчання підтверджено гіпотезу дослідження щодо залежності готовності студентів до професійної мобільності від таких організаційних і педагогічних умов: 1) розвиток позитивного мотивування студентів до навчання та майбутньої професійної діяльності з використанням інтерактивних методів та інформаційних технологій; 2) інтеграція структури та змісту курсу іноземної мови з професійною підготовкою, моделюючи професійну діяльність за допомогою змішаного навчання; 3) синергія психолого-педагогічного процесу з урахуванням професійної компетентності викладача.
The article aims to study the formation of the software engineering students' readiness for professional mobility in the educational and information environment of a technical university. The hypothesis of our research is the assumption that the formation of students' readiness for professional mobility depends on the following organisational and pedagogical conditions: 1) the development of students’ positive intrinsic motivation for training and future professional activity using interactive methods and IT); 2) integration of the structure and content of foreign language with professional training by modelling professional activities through blended learning; 3) synergy of psychological and pedagogical process taking into account the components of the teacher's professional competence.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44552
ISSN: 2410-8286 (online)
2409-3351 (print)
DOI: 10.20535/2410-8286
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Advanced Education.pdf854.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.