Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛузік, Ельвіра Василівна-
dc.contributor.authorБарановська, Лілія Володимирівна-
dc.contributor.authorСемиченко, Валентина Анатоліївна-
dc.contributor.authorКокарєва, Анжеліка Миколаївна-
dc.contributor.authorГончаренко, А.В.-
dc.date.accessioned2020-10-23T08:20:02Z-
dc.date.available2020-10-23T08:20:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44595-
dc.descriptionОсвітньо-професійна програма «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», освітня кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наукuk_UA
dc.description.abstractПрограма зорієнтована на опанування інноваційних педагогічних технологій, які забезпечать формування системи компетентностей, необхідних здобувачам другого освітнього рівня для кваліфікованої науково-педагогічної, педагогічної та управлінської діяльності. Програма спрямована на підготовку до роботи за такими видами професійної діяльності: освітня (науково- педагогічний і педагогічний працівник закладів вищої освіти, підготовки і перепідготовки кадрів); науково-дослідницька (науковий співробітник у різних типах науково-дослідних та освітніх установ), організаційно-управлінська (менеджер у сфері освіти).uk_UA
dc.description.abstractThe program is focused on mastering innovative pedagogical technologies that will ensure the formation of a system of competencies needed by applicants for the second level of education for qualified scientific and pedagogical, pedagogical and managerial activities. The program is aimed at preparing for work in the following types of professional activities: educational (scientific, pedagogical and pedagogical employee of higher education, training and retraining); research (researcher in various types of research and educational institutions), organizational and managerial (manager in the field of education).uk_UA
dc.description.abstractПрограмма ориентирована на овладение инновационными педагогическими технологиями, которые обеспечат формирование системы компетенций, необходимых соискателям второго образовательного уровня для квалифицированной научно-педагогической, педагогической и управленческой деятельности. Программа направлена ​​на подготовку к работе по следующим видам профессиональной деятельности: образовательная (научно-педагогический и педагогический работник учреждений высшего образования, подготовки и переподготовки кадров); научно-исследовательская (научный сотрудник в различных типах научно-исследовательских и образовательных учреждений), организационно-управленческая (менеджер в сфере образования).uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectінноваційні педагогічні технологіїuk_UA
dc.subjectосвітня діяльністьuk_UA
dc.subjectкомпетентнісна парадигмаuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectinnovative pedagogical technologiesuk_UA
dc.subjecteducational activitiesuk_UA
dc.subjectcompetence paradigmuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.subjectинновационные педагогические технологииuk_UA
dc.subjectобразовательная деятельностьuk_UA
dc.subjectкомпетентностная парадигмаuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.titleОсвітньо-професійна програма «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and professional program "Innovative pedagogical technologies in institutions of higher technical education"uk_UA
dc.title.alternativeОбразовательно-профессиональная программа «Инновационные педагогические технологии в учреждениях высшего технического образования»uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри педагогіки та психології професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.