Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44728
Title: Еволюція уявлень про архітектуру аеропортів
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: архітектура
містобудування
освіта
аеропорт
аеропортобудування
місто формувальні структури
професійна компетентність
соціокультурний простір
Issue Date: 16-Nov-2020
Publisher: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Citation: Агєєва, Г. М. Еволюція уявлень про архітектуру аеропортів / Г. М. Агєєва // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: Міжнар. наук.-практична інтернет-конф., 16-17 листопада 2020 р., Харків. - Харків: ХНУМГ, 2020. - С.155-156.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Архітектурне середовище аеропортів є віддзеркаленням соціальних запитів відповідних історичних етапів розвитку суспільства. Наочно це можна простежити на прикладі будівель для обслуговування пасажирів – своєрідних технологічних домінантах забудови аеропортів. Успішна інтеграція аеропортів до транспортних комплексів регіонів, країн та світової високотехнологічної транспортної мережі, реалізація концепції сталого розвитку залежать від наявності спеціалістів відповідного рівня професійної компетентності. Це потребує підготовки фахівців для вирішення більш широкого кола питань, ніж архітектура будівель та споруд аеропортів, дизайн архітектурного середовища аеропортів. На перший план виходять технологізація, комерціалізація, соціалізація, екологізація не тільки архітектурного середовища аеропорта, а також наближених до нього територій – територій економічного впливу аеропорту та ін.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44728
DOI: 10.5281/zenodo.4400220
10.5281/zenodo.4400220
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ-2020.pdfПрограма конференції918.29 kBAdobe PDFView/Open
155-156-ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ-2020+ISBN (1).pdfтези-доповіді72.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.