Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44810
Title: Simultaneous learning of two foreign languages: English, Spanish
Other Titles: Одночасне вивчення двох іноземних мов: англійської, іспанської
Authors: Скирда, Тетяна Сергіївна
Keywords: двомовність
англійська мова
друга іноземна мова
іспанська мова
bilingualism
the english language
the second foreign language
the spanish language
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Скирда Т.С. Simultaneous learning of two foreign languages: English, Spanish. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: VIII Міжн. наук. конф., 20-21 лист.2020р., м.Київ: зб.доп. / Нац. авіац. ун-т.; за заг. ред. О. В. Ковтун. – К. : 2020. – 397 с.- К.:2020.-397С.
Abstract: The study considers the concept of bilingualism, the essence of which is the coexistence and interaction of two languages within one language environment, the learning of the Spanish language is analyzed, which ranks it as the second language in business after English one. Today, students of higher education institutions often choose Spanish as a second foreign language. Thus, knowledge of two foreign languages makes it possible quickly reach the international level of professional activity and master the intercultural communication of many countries.
У нашому дослідженні розглянуто дефеніцію двомовності, сутність якої полягає у співіснуванні і взаємодії двох мов у межах одного мовного середовища, здійснено аналіз вивчення іспанської мови, як другої іноземної мови, яка посідає друге у діловому середовище місце після англійської мови. Сьогодні студенти закладів вищої освіти найчастіше вибирають вивчення іспанської мови як другої іноземної мови. Отже, володіння двома іноземними мовами дають можливість швидко вийти на міжнародний рівень професійної діяльності та оволодіти міжкультурною комунікацією багатьох країн.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44810
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdf150.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.