Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45021
Title: Подолання тривожності підлітків методами малюнкової терапії
Authors: Главінська, Еліна Сергіївна
Keywords: дипломна робота
тривога
тривожність
особистісна тривожність
підлітковий вік
соціальна адаптація
методи психокорекції
арт-терапія
малюнкова терапія
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі розкрито основні підходи до розуміння понять «тривога» та «тривожність», охарактеризовано особливості прояву тривожності у підлітків та здійснено аналіз впливу малюнкової терапії на зниження рівня прояву тривожності у підлітків у процесі проведення констатувального, формувального та контрольного експериментів. Для проведення констатувального експерименту були використані методики на діагностику тривожності підлітків, в якості формувального експерименту була розроблена та впроваджена психокорекційна програма з використанням методів малюнкової терапії, контрольним експериментом виступила діагностика прояву тривожності у вибірці респондентів, які увійшли у психокорекційну групу та підтвердження ефективності використання методу малюнкової терапії. У роботі розроблено практичні рекомендації психологам, педагогам, батькам та підліткам щодо зниження рівня тривожності засобом малюнкової терапії Отримані у ході виконання дипломної роботи результати дозволяють зробити висновок, що використання методу малюнкової терапії з метою зниження рівня тривожності підлітків є ефективним, а подальше дослідження впливу та застосування методу малюнкової терапії є актуальним.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: к. психолог. Н., доцент Дубчак Олена Борисівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45021
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_053М_Главінська Е.С..pdfдипломна робота1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.